Τομείς Δραστηριότητας

H PRORATA Α.Ε. είναι μια εταιρεία ερευνών κοινής γνώμης που δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: 

Α) Τομέας Πολιτικών και Εκλογικών Ερευνών

Β) Τομέας Κοινωνικών Ερευνών

Γ) Τομέας Επιχειρηματικών Ερευνών

Δ) Τομέας Ερευνών Επικοινωνίας