Τομέας Επιχειρηματικών Ερευνών

Τομέας Επιχειρηματικών Ερευνών. Οι επιχειρηματικές έρευνες επιτρέπουν την βαθύτερη κατανόηση και ανάλυση επιχειρησιακών πρακτικών, εφαρμοσμένων πολιτικών και  μελλοντικών στρατηγικών.

  • Κλαδικές έρευνες
  • Καταναλωτικές και εμπορικές έρευνες
  • Έρευνες σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη
  • Διαγνωστικές έρευνες για μελλοντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες