Τομέας Ερευνών Επικοινωνίας

Τομέας Ερευνών Επικοινωνίας. Ο χώρος της επικοινωνίας αποτελεί έναν ιδιόμορφο αλλά ερευνητικά πρόσφορο χώρο έρευνας με πολλές ενδιαφέρουσες παραμέτρους. Στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιούμαστε σε:

  • Έρευνες σε όλα τα σύγχρονα ειδησεογραφικά μέσα (τύπος, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο)
  • Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ειδησεογραφίας
  • Μετρήσεις αναγνωσιμότητας περιοδικών, εφημερίδων και ακροαματικότητας ραδιοφώνου