Τομέας Κοινωνικών Ερευνών

Τομέας Κοινωνικών Ερευνών. Η κοινωνική έρευνα αποτελεί έναν από τους θεμέλιους λίθους της εταιρείας μας. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

  • Κοινωνικές έρευνες σε οργανισμούς και οργανώσεις
  • Έρευνες στάσεων για θέματα που άπτονται του εργασιακού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος
  • Έρευνες αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας
  • Έρευνες νέων τεχνολογιών