Τομέας Πολιτικών και Εκλογικών Ερευνών

Τομέας Πολιτικών και Εκλογικών Ερευνών. Η PRORATA ειδικεύεται στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή πολιτικών ερευνών μεγάλης κλίμακας. Συγκεκριμένα:

  • Έρευνες πολιτικής συμπεριφοράς και πολιτικής κουλτούρας
  • Προεκλογικές και μετά-εκλογικές μελέτες
  • Exit polls
  • Διαχρονικές, συγκριτικές μελέτες πολιτικών τάσεων
  • Έρευνες στάσεων και αξιολόγησης πολιτικών προσώπων