Η ομάδα μας

Ανθρώπινο δυναμικό

Στην PRORATA πιστεύουμε ότι η εξειδίκευση και ταυτόχρονα η διεπιστημονική μέθοδος, συστήνουν τη μοναδική αποτελεσματική οδό για την παραγωγή γνώσης.

Στην PRORATA το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, διαφορετικών επιστημονικών αντικειμένων, με κοινό στόχο την παραγωγή πολυδιάστατων και αξιόπιστων υπηρεσιών έρευνας.