Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμός 2016 εδώ

Ισολογισμός 2015 εδώ

Ισολογισμός 2014 εδώ