ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥ  • *
  • Η διεξαγωγή online ερευνών από την Prorata ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές (Online Research Guideline, έκδοση Δεκεμβρίου 2015) της ESOMAR. Η συμπλήρωση ονόματος και επωνύμου δεν είναι υποχρεωτική.


Η διεξαγωγή online ερευνών από την Prorata ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές (Online Research Guideline, έκδοση Δεκεμβρίου 2015) της ESOMAR.
Η συμπλήρωση ονόματος και επωνύμου δεν είναι υποχρεωτική.